Kỹ năng giao tiếp cần có của nhân viên dịch vụ bảo vệ

Dich vu bao ve - vệ sĩ chuyên nghiệp mới ra đời ở nước ta hơn 10 năm trở lại đây. Nó phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử, xã hội.

Dich vu bao ve - vệ sĩ chuyên nghiệp mới ra đời ở nước ta hơn 10 năm trở lại đây. Nó phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử, xã hội. Sự xuất hiện của nó mang tính tất yếu trong một xã hội phát triển cao, khi sự phân công lao động đã đi theo tính chuyên nghiệp.

Sự ra đời của dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức, tập thể và cá nhân trong xã hội như: Các khu công nghiệp, khu chế xuất, các nhà máy xí nghiệp, trường học, bệnh viện, công trường, khach sạn nhà hàng, các cơ quan tài chính, trung tâm thương mại, các khu vui chơi giải trí, nhà riêng, kho bãi vv…Các Show ca nhạc, hội chợ, áp tải hàng hóa có giá trị cao, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ hội nghị, biểu diễn thời trang, các lễ khai trương, khánh thành vv… hầu hết các hợp đồng bảo vệ “M” của chúng ta đều nằm trong các trung tâm văn hóa kinh tế - chính trị của các khu vực Tỉnh và Thành phố hoặc các vùng kinh tế trọng điểm. Chính vì vậy, lực lượng bảo vệ luôn luôn thường xuyên tiếp xúc, quan hệ với đủ loại người, thành phần, tầng lớp trong xã hội.

Chúng ta có thể phân ra làm 4 loại quan hệ giao tiếp chủ yếu sau:

1. Mối quan hệ với khách hàng ( chủ quản) đây là mối quan hệ chủ đạo mang tính quyết định sinh tồn với chúng ta.

2. Mối quan hệ giữa bảo vệ với quần chúng nhân dân.

3. mối quan hệ giữa bảo vệ với bảo vệ ( quan hệ nội bộ)

4. Mối quan hệ với các đối tượng nghi vấn.

Từ những mối quan hệ trên và tính đặc thù của nhgề bảo vệ, chúng ta thấy việc trang bị cho đội ngũ lực lượng bảo vệ một số kiến thức về kỹ năng giao tiếp ứng xử khi làm nhiệm vụ là rất cần thiết và quan trọng.

Trên thực tế, có rất nhiều tình huống sự việc tưởng chừng như nhỏ bé, đơn giản. Nhưng do cách ứng xử của chúng ta không khôn khéo thích hợp mà trở lên phức tạp và to chuyện. Ngược lại có những tình huống sự việc tưởng chừng như nghiêm trọng và phức tạp nhưng nếu chúng ta tìm được cách ứng xử khôn khéo, thích hợp thì mọi việc được tháo gỡ, giải quyết một cách đơn giản, nhẹ nhàng hơn nhiều.

 Nhận Bản Tin Việc Làm
Tin Tức
Fan Page
0986777824